مشخصات ارسال کننده ویدیو
۱

میکروبلیدینگ - سپیده مرادی

میکروبلیدینگ برای کسانی که یک ابروی طبیعی با ماندگاری کوتاه می خواهند، روش بسیار مناسبی است. در این روش داخل ابروی خودشان کار می شود و فقط نواقص ابرو گرفته می شود و کاملا شبیه موهای ابرو است


فیبروزآکادمی ( لیسانس نقاشی ،ارشد معماری) مدرس در رشته ،میکروپیگمنتیشن، میکروبلیدینگ به روش فیبروز و دارای مدرک بین المللی ،مدرس آکادمی آنیل( تهران) عضواکادمی فیبروز