آگاهی از نشانه های انواع پوست ما را در تشخیص هر چه بهتر پوست خود یاری می دهد

شما به احتمال زیاد تا به امروز زمزمه های زیادی را در رابطه با انواع پوست شنیده اید که می تواند چرب،خشک، مختلط یا حساس باشد. اما به راستی پوست خود شما از چه نوعی است و چگونه می توان آن را تشخیص داد؟ نوع پوست ممکن است در طول زمان تغییر کند برای مثال افراد جوان تر نسبت به سالخوردگان ...