با مراقبت های لازم پس از میکروبلیدینگ می توان میزان ماندگاری را افزایش داد

میکروبلیدینگ یک روش است که ادعا می کند که ظاهر ابروها را بهبود می بخشد میکروبلیدینگ توسط تکنسین آموزش دیده انجام می شود. آنها ممکن است مجوز خاصی برای انجام این روش داشته باشند و یا ممکن است بسته به نوع کشوری که در آن کار می کنند مجوز دریافت کنند. این فرد با استفاده از ابزار خاصی ...