بوتاکس مو یکی از روش های جدید برای احیا و صافی موهای آسیب دیده است

بوتاکس مو برای استفاده در ایجاد موهای زیبا مورد استفاده قرار می گیرد. دو نوع از درمان های بوتاکس وجود دارد. اولین بوتاکس برای مو است که ماده بوتاکس را شامل نمی شود. در عوض، این یک برنامه موضعی است که به منظور احیا موهای آسیب دیده طراحی شده و باعث می شود که زیباتر و سالم تر به نظر ...